De franse bulldog


Met zijn grootmoedige en zachte karakter, zijn trouwe blik en zijn onstuimige vrolijke enthousiasme heeft

de Franse bulldog iets wat moeilijk met woorden is te omschrijven.

Het is een zeer levendige, gezellige huishond, lief in de omgang met kinderen en volwassenen:

daardoor zal hij ook snel ieders hart winnen.

 

Karakter:

Franse bulldoggen zijn karaktervolle, clowneske, extraverte, vrolijke en speelse honden.

Ze zijn behoorlijk intelligent en slim en kunnen zeer volhardend zijn als ze hun zinnen ergens op gezet hebben.

Hoewel ze moedig, onstuimig en lichamelijk gehard zijn, blijken ze op het geestelijke vlak heel gevoelig

en wordt er gezegd dat hij zich als een mens kan gedragen;

stemmingen in huis voelen ze haarfijn aan en harde woorden raken ze diep in hun ziel.

En hard woord is voldoende om hem een beledigende houding aan te laten nemen,

doch n vrolijke toon en zijn olijke enthousiasme barst weer los.

Hij kan ook als een klein kind zitten mokken als hij naar zijn idee niet genoeg aandacht krijgt.

Ze zijn zeer aanhankelijk en worden niet graag alleen gelaten.

Ze maken graag deel uit van het gezinsleven.

Franse bulldoggen kunnen wel eens jaloers zijn als de aandacht van de baas naar iets of iemand anders uitgaat.

Deze honden zijn alert op wat er in hun omgeving gebeurt en ze laten hun stem beslist horen als ze onraad bespeuren.

In doorsnee blaffen ze echter niet veel.


Sociale aanleg:

Hij is klein van stuk, maar dapper als zijn grotere dogachtige broeders, en dit uit zich soms in enige dominantie naar andere honden.

De meeste van deze honden kunnen het prima met kinderen vinden, mede door hun hoge tolerantiedrempel

en hondsgevoel voor humor zijn zij prima speelkameraadjes

en doet graag mee met de soms onstuimige spelletjes van kinderen.

In gezelschap van bejaarden gedraagt hij zich rustig.

Met andere huisdieren kunnen Franse bulldoggen het meestal goed vinden.

Franse bulldoggen zijn in de regel mensenvrienden;

bezoek wordt meestal enthousiast verwelkomd.

Tegenover gasten toont hij zich nooit vijandelijk.

Hij besnuffelt de vreemdelingen eerst en volgt hen daarna overal in huis.

 

Kleuren:

Franse bulldoggen komen voor in de drie door de FCI-erkende kleurslagen:

gestroomd, bont (wit met gestroomde platen) en fawn.

 

Gebruik en activiteit:

Gezelschaphond die graag op onderzoek uitgaat en van een stevige wandeling houdt, maar hoeft geen uren naar buiten.

De Franse Bulldog is een hond die zich heel goed aan het leven op een flat aanpast.

Ook kan hij makkelijk worden meegenomen op reis, hoewel hij niet zo goed tegen de warmte kan.

 

Gezondheid en verzorging:

De gemiddelde leeftijd ligt op dit moment boven de 10 jaar. Weinig gevoelig voor ziekte.

Door zijn enorme doorzettingsvermogen, aanhankelijkheid en wilskracht weet hij niet van stoppen,

daarom moeten wandelingen bij extreme warmte (boven de 25 graden) kort gehouden worden.

Vooral de Boule-reu, doet zijn afkomst eer aan en geeft blijk van uitzonderlijke moed, die zelfs naar roekeloosheid neigt.

Hij is zo nieuwsgierig en wil zo graag aan de verwachting van zijn baas voldoen, dat hij zich nauwelijks bewust is van de gevaren.

Zijn baas moet soms zelfs ingrijpen om hem tegen zichzelf te beschermen. Door zijn korte beharing behoeft hij weinig verzorging.